- Politikerne har lukket øynene i alt for mange år til den skumle utviklinga innen fiskeri og fiskeindustri langs kysten, selv om fiskere, kystsamfunn og miljøvernere har protestert gang på gang, sier Therese Hugstmyr Woie i en pressemelding.

- Feies til side

Natur og Ungdom er opptatt av kystens kår og mener at rapporten avdekker at levende kystsamfunn og bærekraftig fangst gang på gang har blitt feid til side til fordel for økt lønnsomhet for rederne.

- Riksrevisjonen kommer med sylskarp kritikk av hvordan forvaltningen har vært villig til å bryte med grunnleggende prinsipper. Det er på tide at regjeringen dropper strategien om at rike redere skal bestemme hvor, hvordan og hvem som skal få fiske i Norge, sier Hugstmyr Woie.

Svekker de mest miljøvennlige

Hun framholder at det er stor forskjell på miljøfotavtrykket til ulike fiskemetoder og viser til at de små kystfiskebåtene som Riksrevisjonen sier svekkes av dagens kvotesystem, har også det laveste miljøavtrykket.

Det mener hun aldri har blitt godt belyst for politikerne som har gjort vedtak med store konsekvenser for fiskeriene.

- Båter under 11 meter har ofte halvparten av klimagassutslippet per tonn fangst sammenlignet med de store kystfiskebåtene som har samlet opp masse kvoter per båt. De små båtene bruker også passive redskaper er skånsom mot havbunn, har mindre bifangst, og gir fangst av best kvalitet som gir god ressursutnyttelse og minst svinn, sier Hugstmyr Woie.

Mener kvotemeldingen må utsettes

I likhet med flere av opposisjonspolitikerne som har uttalt seg etter at rapporten ble offentliggjort, mener Natur og Ungdom-lederen at stortingsbehandlingen av kvotemeldingen må utsettes. Hun mener det kreves en ny og grundigere gjennomgang før politikerne kan være klare til å stake ut kursen for framtidens kvotesystem.

Riksrevisjonens også med at økte Kvoteprisene har økt betraktelig og økningen er høyest i fartøygruppen under 11 meter, som er gruppen unge fiskere først kjøper seg inn i. Det har ført til en forgubbing i næringen.

- Langs kysten er det en mengde ungdom som ønsker å leve av fiskeri, men hvor de skyhøye kvoteprisene stenger dem ute. Når fiskere med kvoter under 11 meter skal pensjoneres, er det ofte at kvota selges ut av kommunen til en kapitalsterk kjøper, mens ungdommen i bygda ikke har råd til å sikre seg slike rettigheter, sier Hugstmyr Woie.

Hun mener derfor at dette er et spørsmål som må vies betydelig mer oppmerksomhet før et nytt kvotesystem bankes igjennom på Stortinget.