Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlag mener det er grunnlag for å sett produktavgiften ned til 2,1 prosent fra 1. juli 2016. Fiskarlaget mener regjeringen har lagt en urealistisk lav prognose for førstehåndsomsetning til grunn når avgiften er foreslått satt ned til 2,5 prosent. -Vi har nå bedt Finanskomiteen ta et initiativ i saken, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

- I brevet som er sendt til Fianskomiteen i Stortinget fremhever vi imidlertid at Fiskarlaget har en viss forståelse for regjeringens lave anslag for førstehåndsverdien i 2016. I lys av at det ikke er oppdaterte omsetningstall som er tatt inn i prognosen, som følge av at dette ble laget for en god tid tilbake, mener vi det er naturlig å foreslå en ytterligere justering, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget har gått gjennom saken om skriver blant annet følgende i brevet som ble oversent 19. mai:

I regjeringens prognose for førstehåndsverdi 2016, som det skal beregnes produktavgift av, økes til 15,562 mrd. kroner sammenlignet med prognose lagt til grunn i statsbudsjettet 2016. Denne prognosen betyr imidlertid at regjeringen legger til grunn at førstehåndsverdien vil gå ned med 1,33 mrd. kroner fra 16,89 mrd. kroner i 2015.