I etterkant av tildelingen av de enorme kvotene i torskefisket i år, har enkelte røster villet bruke kvotene for å regulere tilgangen på hvitfisk i markedet. Dette faller på steingrunn hos ministeren.

- Det er næringens ansvar å drive markedsarbeid og få solgt produktene. Vi må være forsiktige å bruke den blandede norsk russiske fiskerikommisjonen til markedsregulering, sier Lisbeth Berg-Hansen til Radio Nordkapp.