Nesten 12 600 tonn makrell er meldt inn til Sildelaget sist uke. - Dette er fordelt på 15 fangster hvorav 10 er tatt av norske båter, 4 900 tonn til sammen og 5 fangster er tatt av utenlandske båter, nesten 7 700 tonn totalt, framgår det av siste ukerapport fra sildelaget.

Fisket foregår vest og nordvest av Shetland, rutene 42-50, 42-60 og 42-61. Størrelsen på makrellen varierer fra 370 til 415 gram med et vektet snitt for hele partiet på 391 gram.

- Interessen fra norske båter for å delta i vinterfiske etter makrell er vesentlig større i år enn det som har vært vanlig. Så får vi se hvordan dette påvirker det totale bilde, heter det i rapporten.

Brisling

For brislingen er det nå stans i fisket. En fangst på 345 tonn kom ble notert sist uke, dermed er kvoten på dette fiskeslaget oppfisket. Så nå er det bare å vente til august da ny kvote forhåpentligvis vil være tilgjengelig. Kvoteåret for havbrisling fra 1. august til 31.mars.

Også i kystbrisling i Oslofjorden er det tatt et par fangster med til sammen nesten 90 tonn. Fangstene er tatt i henholdsvis Horten og Bamble kommune og levert til mottaker i Sverige. Størrelsen på fisken er 42-45 stk. pr. kg.

Hestmakrell

På kysten er det et lite fiske etter hestmakrell. Denne uke har 11 båter tatt til sammen 13 fangster, totalt ca. 150 tonn. Fangstene varierer fra 3 til 40 tonn, snittstørrelse 400 til 500 gram. 5 av fangstene er tatt nord på Vestlandet, resten er tatt i kommunene Bømlo, Sveio og Etne. Fangstene er tatt både som direktefangster og låssetting.

Kolmule

Et fartøy har vært i aktivitet etter kolmule i Færøysonen noen dager og et nytt fartøy er nettopp ankommet feltet. De opplysninger vi har fått er at det er dårlig fiske, fangster på vel 200 tonn i døgnet og at fangstingen har vært avtakende utover uken. Det er et forholdsvis lite område «tauingen» foregår på og det er en stor flåte med båter, naturlig nok spesielt Færøyværinger, som deltar der.