Etter sterkt press fra fiskerne valgte fiskeridirektøren å øke torskekvotene nord for 62°N for kystfartøy under 11 meter. Disse minste båtene får en økning på 12 prosent, mens kystfartøyer på mer enn 11 meter får en økning på omlag syv prosent, med virkning fra og med 10. oktober 2011.

Kvoteøkningen utgjør 12 prosent for fartøy med faktisk lengde under 11 meterog 7 prosent for fartøy med faktisk lengde på eller over 11 meter.

Økningen er gitt som maksimalkvoter og gjelder fra og med 10. oktober 2011.

Etter økningen vil nye kvoter være som følger:

HjemmelslengdeKvotefaktorFaktisk lengde under11 mFaktisk lengde11 mog over
MaksimalkvoteHerav garantertMaksimalkvoteHerav garantert
under 7 m1,2140,827,131,124,0
7 - 7,91,4348,232,036,828,3
8 - 8,91,7057,338,143,733,7
9 - 9,92,0870,146,653,541,2
10 - 10,92,2575,950,457,944,6

Nye kvoteenhet for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter er satt til 33,7165 for fartøy med faktisk lengde under 11 meter og 25,7310 for fartøy med faktisk lengde på/over 11 meter.

Fiskeridirektøren minner om at det ved en eventuell stopp i fisket fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.