Det skriver Bladet vesterålen. Arve Knutsen (KrF) er fylkesråd for næringssaker i Nordland fylkeskommune. Forleden ga fiskarlaget klart til uttrykk at seismikkskyting utenfor Nordland ikke er akseptabelt. Det skal foregå en rekke undersøkelser langs kysten utenfor Nordland for å beregne størrelsen på makrellbestanden i Norskehavet. Disse undersøkelsene er viktige i forhandlingene med Island og Færøyene.

Fiskarlaget mener at dette vil forkludres med seismikkskyting i samme området og at det kan bli sådd tvil om resultatet av undersøkelsene dersom Oljedirektoratet får det som de vil.

– Vi har tidligere gitt uttrykk for at en bør unngå seismikk i områder med høy fiskeriaktivitet og når det er larvedrift langs kysten, sier Arve Knutsen til Bladet Vesterålen.