- Vi fikk en meget god kolmuleuke med hele 46.700 tonn i journalen. Dette kvantum er fordelt på 27 ulike fartøy, med fangster fra 900 t som lavest til 3.400 t som største fangst, melder Sildelaget i sin ukesrapport.

- Etter at den bilaterale avtale med EU kom på plass 17 mars så fikk vi både større kolmulekvote og tilgang på å fiske i EU sonen. Som normalt så flytter kolmula seg inn i EU sonen i siste del av mars, og av ukens kvantum er bare 3.200 t fisket i Internasjonalt farvann. Det resterende kvantum er tatt i ytterkant av den kjente kolmulebanken «Porcuepine Bank» vest av Irland.

Den totale kolmulekvote er nå på 378.766 t, og på vel seks uker er det fisket hele 248.000 t. Dette er meget oppløftene tall og flere fiskere har meldt om rekordregistreringer av kolmule i vinter.

Knappe ti båter er nå i havn med sin tilmålte kvote og med ett par ukers fiskeri til vil de fleste være ferdige med denne fisketakt.

Lodde i Barentshavet

I dette fiske var de kun få båter som hadde kvote igjen. Og fra fem båter er det fisket bare 2.500 tonn. I tillegg har en russisk båt rapportert inn vel 400 t for mellomlagring/ transitt i Båtsfjord.

Årets loddekvote i Barentshavet er da tatt. Det har vært en god sesong der fiskerne melder om gode lodderegistreringer, der båtene har i hovedsak brukt kort tid på feltet. Kvalitetene på lodda har vært god og alle fangster er omsatt til konsum-anvendelse.

Lodda som ble fisket sist uke, var tatt nord/nordvest av Ingøy, i Vest-Finnmark. Fangstene har innehold lodde med optimal rognmodning, og kjøperne har i all hovedsak «presset lodderogn» av fangstene.

Hestmakrell

Fra fire kystbåter er det fisket 44 tonn med hestmakrell. Fangstene er tatt fra Bømlo i sør til Sunnmøre i nord. Hestmakrellfiske i fjordene har de siste årene vært ett viktig fiskeri for noen båter. Fiskerne melder om mindre «hest» på fjordene i vinter. Dette vises og av at kvantumet så langt i år (1.000 t) er mindre enn fjorårets på 1.400 t.