- Forslaget er ikke i tråd med denne regjeringens politikk, sier Lisbeth Berg-Hansen (Ap) til an.no om Roger Ingebrigtsens utspill.

I onsdagens Nordlys kommer statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) med forslag om å opprette et statlig ressursselskap med makt til å kjøpe trålkvoter og fordele dem på tidsbegrensede kontrakter. Forslaget går adskillig lengre enn det forslaget fiskeriministeren selv har lagt ut til høring.

Blant annet ønsker Ingebrigtsen at et slikt ressursselskap skal starte med å kjøpe tilbake de trålkvotene Kjell-Inge Røkke sitter på gjennom sitt selskap Aker Seafoods.

Avviser forslaget

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er ikke begeistret over Ingebrigtsens forslag, som han vil legge frem for Arbeiderpartiets programkomité når de møtes i neste uke.

Overfor Nordlys går Berg-Hansen så langt som å si at hun avviser at et slikt forslag vil bli tatt til følge så lenge denne regjeringen sitter. Hun sier også klart i fra at forslaget ikke er i tråd med regjeringens politikk.

- Dette er ikke i tråd regjeringens politikk, og vil heller ikke bli det. Hvis ønsker å endre den fordelingen av kvoter som eksisterer, altså gjøre omfordelinger mellom hav og kyst, så kommer vi til å gjøre det gjennom et vedtak - ikke ved å opprette et selskap som skal bruke statens penger på å kjøpe kvoter som er fellesskapets eiendom, sier Berg-Hansen, og fortsetter:

- Fordelingen mellom de forskjellige flåtegruppene ligger fast. Dette er igjen en erkjennelse av at vi trenger forskjellige typer fiskebåter, både store og små, for å kunne utnytte den ressursen som ligger der, sier hun til an.no.

- Trenger Aker

Berg-Hansen er klar på at man trenger selskaper av den størrelsen som Aker og Nergård representerer for å kunne utnytte fiskeressursene året rundt.

- Det er en forbindelse mellom sjø og land, vi må sikre at det er fisk som kommer på land gjennom hele året. Og at dette blir gjort på en slik måte at det sikrer industrien på land, arbeidsplasser og sysselsetting. Det vi har erfart er at de mindre fiskebåtene, altså kystflåten, i hovedsak leverer fisk til land i februar, mars og april. Mens det er trålerflåten som i hovedsak leverer på høsten. Dette trengs for å kunne sikre arbeidsplasser året rundt, mener fiskeriministeren ifølge Avisa Nordlands nettutgave.