Råfisklagets omsetning i uke 15 nådde 183,4 mill kroner, mot 200,8 mill kroner tilsvarende uke i fjor. Av årets omsetning kom 36 mill kroner etter leveranser fra utenlandske fartøy, ett islandsk fartøy og resten kom fra 9 russiske båter, 8 trålere og 1 autoliner. Av et samlet kvantum på totalt 5.300 tonn fra de utenlandske båtene, omregnet i rundvekt, utgjorde torsken 4.200 tonn.

Totalomsetningen er 2,64 milliarder mot 3,17 ved samme tid i fjor.

Uke 15 innbrakte et torskekvantum levert fersk fra norske båter, på 14.200 tonn til verdi 103,8 mill kroner. Lofoten/Salten var fremdeles størst, med 5.300 tonn av dette kvantumet, fulgt av Vest-Finnmark med 3.700 tonn, Øst-Finnmark med 1.900 tonn, Vesterålen med 1.200 tonn, Troms med 1.700 tonn og 430 tonn var levert i området fra Helgeland til Nordmøre. Garnfangstene står for det meste av kvantumet med 7.200 tonn (3.370 tonn i Lofoten og 1.800 tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Øst-Finnmark og tilsvarende i Troms), deretter følger snurrevad med 3.350 tonn (1000 tonn levert Vest-Finnmark, 900 tonn i Øst-Finnmark, 600 tonn i Lofoten, 500 tonn i Vesterålen og 400 tonn i Troms). Videre har vi juksa med 2.100 tonn, hvorav 740 levert Lofoten og 825 tonn i Vest-Finnmark. Til slutt tar vi med 1.400 tonn tatt på lina, med 650 tonn i Lofoten og 400 tonn i Vesterålen.

Fisket i Lofoten har holdt seg godt oppe lenge, men nå går det raskt mot en avslutning på Innersia. På yttersia er det fremdeles godt fiske og da spesielt på lina. Tall for inneværende uke, uke 16, viser at stadig større andel av torskelandingene tilfaller Finnmark. Av et kvantum på 7.500 tonn fersk torsk levert så langt inneværende uke, pr torsdag, er kun 1.600 tonn levert i Lofoten, mens ca 4.000 tonn var levert i Finnmark med fordeling 2.600 tonn i vest- og 1.400 tonn i østfylket.