Norsk sjømateksport i juli endte i følge Norges Sjømats siste rapport på 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 928 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor.

Svak krone

Nok en gang har svak norsk krone vært en av hoveddriverne bak utviklingen, til tross for at kronekursen hevet seg litt gjennom måneden. Men også prisøkninger for fersk laksefilet, klippfisk av torsk og fryst hel makrell bidro positivt til den sterke eksportmåneden, selv om en nedgang i eksporten av torsk, sei og sild sammenlignet med fjoråret ble registrert.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 94,4 milliarder kroner, som representerer en imponerende økning på 13 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med de første syv månedene i fjor.

- Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Chramer sier at prisøkninger for produkter som fersk laksfilet, klippfisk av torsk og fryst hel makrell har bidratt positivt til den sterke utviklingen i juli. Samtidig har det vært en nedgang i eksporten av torsk, sei og sild sammenlignet med samme periode i fjor.

Svakere prisvekst

Prisveksten for flere produkter har derimot avtatt målt i utenlandsk valuta. For eksempel har eksportprisen på fersk hel laks holdt seg stabil målt i euro sammenlignet med 12 måneder tidligere, mens eksportprisen på fersk hel ørret er hele 28 prosent lavere enn i juli i fjor.

Blant de største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA, som fortsatte å vise sterk etterspørsel etter norske sjømatprodukter.

I juli ble sjømat eksportert til totalt 106 land, noe som er seks færre enn i samme måned i fjor. Denne utviklingen kan reflektere endringer i handelsmønstre og etterspørsel i ulike regioner verden over.