- Møtet ble gjennomført i en meget god tone, men det uavklarte spørsmålet, om den nye kommunen vil bestå av to, tre eller fire kommuner, skaper usikkerhet i forhold til videre prosess, skriver Lenvik og Tranøy kommune i en felles pressemelding. Ytterkommunene Berg og Torsken er følgelig ikke med i dette arbeidet.

Folkebladet melder om god stemning da ledelsen i Tranøy og Lenvik møttes til de første diskusjonene mandag.

– Å skape nye Senja kommune kommer til å bli en krevende prosess, og vi som sitter i dette rommet får et stort ansvar. Det høres lenge ut til 2020, men det er mye som må på plass og tida går fort, sa Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen, og fikk ubetinget støtte fra sin kollega i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen.

Interimfellesnemnda består av formannskapene i Lenvik og Tranøy kommune, der Lenvik har sju medlemmer og Tranøy fem. Funksjonstiden er fram til 31. desember 2019. Nemnda skal blant annet ansette prosjektleder og øverste administrative leder for Senja kommune. Fellesnemnda skal også ha et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser for den nye kommunen.

Tranøy ble enstemmig valgt vertskommune for arbeidet.