Lerøys underskudd i hvitfiskforedling økte med 10 millioner i fjor