Det melder Fiskeridirektoratet, som tror det er liten grunn til å tro at rømmingen i særlig grad vil påvirke kveitebestandens genetikk.

Fiskeridirektoratet har vært på inspeksjon for å starte kartleggingen av årsakssammenhengen etter rømmingen fra Tubilahs lokalitet Folderøyholmen på Bømlo. Hendelsen ble meldt inn til direktoratet tirsdag og selskapet opplyste at rundt 50 000 kveiter har rømt.

Ut fra omfanget vurderer Fiskeridirektoratet rømmingen som alvorlig, men legger til at det ut fra dagens kunnskap er liten grunn til å frykte for kveitebestandens genetikk.

Tubilah AS har iverksatt gjenfangstfiske med innleid fisker og i nær dialog med Fiskeridirektoratet. Så langt er det gjenfanget i overkant av 100 individ. For privatpersoner og yrkesfiskere gjelder vanlige fiskeregler, skriver direktoratet, og minner om at minstemålet på kveite er 80 cm.