Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Opnan i Finnmark for fiske med snurrevad.

Årsaken er stor innblanding av undermåls fisk.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Opnan i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 71 grader 07,7 minutter. Øst 026 grader 01,8 minutter.

2. Nord 71 grader 08,2 minutter. Øst 026 grader 08,5 minutter.

3. Nord 71 grader 05,5 minutter. Øst 026 grader 10,0 minutter.

4. Nord 71 grader 04,9 minutter. Øst 025 grader 58,4 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.