Eksportverdien av ferske torskefiskprodukter fra fiskeri ble redusert med totalt 11,8 millioner kroner og endte på 111,2 millioner kroner i oktober sammenlignet med oktober i fjor. Det viser tall fra Norges Sjømatråd.

Fersk hel fisk reduseres med 10,6 millioner kroner til totalt 79,1 millioner kroner. Størst reduksjon hadde eksporten av fersk torsk som ble redusert med 7,5 millioner kroner og endte på totalt 16,1 millioner kroner.