Dette opplyser Halvard Wensel, konstituert kommunikasjonssjef i Fiskeridepartementet til nettsiden frifagbevegelse.no.

Dermed kan båtene fiske videre på ubestemt tid. I Båtsfjord er reaksjonen på denne utsettelsen ulik blant båtmannskaper og fiskeindustriarbeidere.

- Passet best nå

- For det første har vi lite kvote igjen, og vi fisker ikke i desember. Dermed ville en utestengelse nå passet aller best. Med en permittering fra 1. november vil tapet per fisker ligge på rundt 200.000 kroner. Siden januar og februar er de beste månedene våre, vil tapet bli enda større om vi blir utestengt også i februar, sier Jens Kåre Søgnen, fabrikksjef på tråleren og tillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund om bord i LO-nettstedet.

Anken som ble sendt inn fra Aker Seafoods før helgen skal behandles av Fiskeridepartementet, men fiskerne om bord har liten tro på at departementet vil komme til en annen konklusjon enn Fiskeridirektoratet.

Heller bot

På landanlegget med 130 ansatte håper de at utestengelsen fra fiske blir erstattet med ei bot.

- Det er helt feil å straffe på denne måten, sier Mikael Johansen, hovedtillitsvalgt ved Norway Seafoods Båtsfjord. Han mener som båtmannskapet på «Jergul» at straffen burde vært bot.

- Uansett hva som skjer er ikke vi i Båtsfjord de som blir rammet hardest, forteller Johansen til frifagbevegelse.no.