Flåten antas å være mellom 1000 og 1200 aktive fartøy. En stor andel (omlag 4–500) er knyttet til havbruksnæringen, skriver Sjøfartsdirektoratet, som i en pressemelding gjør rede for den nye «forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip». Forskriften vil blant annet gi økt forutsigbarhet ved bygging, kjøp og salg av fartøy, i følge direktoratet.

Foruten oppdrettsbåtene vil også redningsskøyter, slepebåter, brønnfartøy og mindre fraktefartøy bli omfattet av den nye forskriften.

- Over åtti prosent av fartøyene som omfattes er mindre enn 15 meter, og for disse vil den nye forskriften gi flere positive konsekvenser. Det viktigste er økt sikkerhet for mennesker og materiell, gjennom bygge- og tilsynskrav og krav om større kjennskap til båtenes kapasiteter. Standardisering og formalisering av minstekravene til bygging og utstyr vil, sammen med tilhørende offisiell sertifisering og periodiske besiktelser, også bidra til felles rammevilkår i markedet, og gi større forutsigbarhet ved bygging, kjøp og salg av de aktuelle fartøyene. Aktørene i markedet for mindre fartøy vil være tjent med dette, melder Sjøfartsdirektoratet.

Når det gjelder skip med største lengde 15 meter eller mer, men med bruttotonnasje under 50, vil kravet om fartssertifikat ha tilsvarende positive effekter som kravet til fartøyinstruks for skip under 15 meter. For skip med største lengde på 15 meter eller mer, har den nye forskriften dessuten mer oppdaterte og fleksible byggekrav.