I sin høringsuttalelse til det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak går Fiskeridirektøren inn for en rekke begrensninger i fremtidig petroleumsaktivitet i Nordsjøen og Skagerrak.

Ønsker flere forbud

Fiskeridirektøren går i høringsuttalelsen inn for følgende begrensninger på petroleumsaktiviteten:

  • Skagerrak åpnes ikke for petroleumsvirksomhet

  • Forbud mot petroleumsvirksomhet på tobisfeltene

  • Forbud mot petroleumsvirksomhet i alle SVO-områdene (Særskilt verdifulle områder)

  • Forbud mot petroleumsvirksomhet nærmere kysten enn 25 kilometer

  • Rammer for en årlig prosess som hindrer at dorgefisket etter makrell om sommer/høst foregår til samme tid i samme områder som seismikkskyting

Havvindmøller

Når det gjelder forslag om begrensninger i etablering av havvindmøller, peker Fiskeridirektøren på at et helt sentralt spørsmål sett fra fiskeriene sitt ståsted er at havvindmøller ikke etableres på viktige fiskefelt.

I tillegg til dette anbefaler Fiskeridirektøren at det fastslås i forvaltningsplanen at havvindmøller ikke kan etableres i SVO-områdene i Nordsjøen og Skagerrak.

Reelle høringsrunder

I høringsuttalelsen kreves det også at konsesjonsrundene gjenopprettes som reelle høringsrunder der faglige innspill blir vurdert konkret og ikke avvist på generelt grunnlag.

Dette syntes ikke å ha vært tilfelle i 22.konsesjonrunde tidligere i år.

– Vi vil forbeholde oss retten til også i fremtiden å komme med faglige innspill, både i de regulære konsesjonsrundene og i runder om TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder), skriver Fiskeridirektøren.