- Fiskebåt søker nå etter medarbeider til en nyopprettet stilling ved avdelingskontoret i Tromsø, heter det i stillingsannonsen som ble sluppet mandag.

- Medarbeideren vil få oppgaver knyttet til Fiskebåts arbeid med økonomiske og næringspolitiske spørsmål, reguleringer, ressursforvaltning og strukturelle forhold i næringen. Målsettingen for arbeidet er å bedre rammevilkårene for fiskeflåten gjennom en aktiv dialog mellom næringen, forvaltningen, forskningen og politiske myndigheter, heter det i utlysninga, som ganske riktig slår fast at «Medarbeideren er også tiltenkt ansvaret for flåtegruppen «Stor kyst» i Fiskebåt».