En fritidsfisker fra Tjeldsund fikk et illebefinnende lørdag morgen da han var i Kongsvik.

To ambulanser kom til ved halv elleve tida lørdag, og tok seg av fiskeren i småbåthavna i Kongsvik, melder Harstad Tidendes nettavis.