Mens enkelte innenfor fiskerinæringen har reist bust over at WWF ble tildelt tv-aksjonen på grunn av organisasjonens hvalfangstmotstand, stiller Sjømat Norge seg helt og holden bak arbeidet de gjør for å bekjempe plastforsøplingen som preger store deler av verdenshavene.

Mer mat fra havet

- Rent hav er en forutsetning for alt liv. Vår visjon er at vi skal produsere mer mat fra havet, men da er det også viktig å bekjempe videre plastforurensning. Plassforurensningen av havet er et gigantisk miljøproblem som det haster å løse, sier kommunikasjonssjef i Sjømat Norge Henrik Wiedswang Horjen.

Sjømat Norge er fra før samarbeidspartner for hold Norge Rent, og har også støttet opprenskningsarbeidet Fishing For Litter representerer. Hittil i 2020 har disse to organisasjonene sørget for at 700 tonn marint avfall fra havbunnen og strandsonen er fjernet.

Skal brukes i Asia

Midlene fra årets tv-aksjon skal for øvrig gå til å etablere samt å forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker i sørøst Asia, hvor tilførsel av søppel til havet har vært størst. WWF mener at det er her det vil være viktigst å få stanset strømmen av plast ut i havet.