- Fiskeridirektoratet sendte nylig over en rekke forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for hvordan ressurskontrollen knyttet til fiskeriene kan bli enda bedre. Direktoratet foreslår at det kan bli satt i verk tiltak langs hele verdikjeden som vil gi et helhetlig kontrollregime og at et sterkere fokus rettes mot landsiden, melder direktoratet på egen hjemmeside.

– Den nye landingsforskriften er vedtatt og vil bli iverksatt 1. januar 2015. Det er viktig at den nå blir implementert i sin helhet og så kan vi deretter vurdere og iverksette tiltak som vi nå foreslår. Et hovedbudskap er at vi i større grad må legge til rette for revisjonsbasert kontroll komplementært med tilstedeværelse, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord, som er fornøyd med den tradisjonelle ressurskontrollen til havs, gjennom kontroll og overvåking kombinert med sporing og rapportering.

- For å få et balansert kontrollregime er det viktig å innføre nye kontrollpunkter etter selve landingen, sier Holmefjord.

I tillegg forslår direktoratet å utvide veieplikten til også å gjelde biprodukter og fisk som ikke går til konsum.