Vestvågøy Fiskarlag har holdt årsmøte, der de blant annet har behandlet stortingsmeldinga om et nytt kvotesystem.

Lokallaget har tre klare konklusjoner:

  • Årsmøtet i Vestvågøy Fiskarlag vil på generelt grunnlag gå imot forslaget om at kvotegrunnlaget endres fra hjemmelslengde til faktisk lengde i alle lengdegruppene.

  • Årsmøtet er av den klare oppfatning at samfiske i gruppen under 11m videreføres.

  • Årsmøtet i Vestvågøy Fiskarlag kan ikke gå inn for denne stortingsmeldingen, og håper Norges Fiskarlag kommer til samme konklusjon, ettersom Norges Fiskarlag skal være en organisasjon for fiskere flest, med en fiskereid flåte, og som vil ta vare på felleskapet i norsk fiskeri.

Laget trekker linjene til andre lands kvotepolitikk, og skriver:

- Vi kan ikke gjøre som i Danmark, der fiskeressursene er samlet på noen få hender. Et mangfoldig, spredt og lokalt eierskap vil være det beste for næringen, marked og samfunn.