Norske Lakseelver som er en interesseorganisasjon for elveeiere mener villaksen i flere elver kan bli utryddet dersom fiskeri- og kystministeren ikke reagere ovenfor næringen. Organisasjonen mener årets vårravlusing har vært mislykket.

Slår alarm

Norske Lakseelver slår alarm etter at Mattilsynet offentligjorde resultater fra overvåkingen av lakselus langs norskekysten, melder kyst.no.

Overvåkingen indikerer høyt infeksjonspress fra lakselus nord i Ryfylke, i midtre og indre deler av Hardangerfjorden, og ytterst i Sognefjorden og Trondheimsfjorden. Det er i følge Mattilsynet særlig sjøørreten som er hardt rammet.

- Må ta affære

Ifølge Norske Lakseelver er årsaken at årets våravlusing har vært mislykket. I tillegg mener organisasjonen at lusa langs store deler av norskekysten også er resistent mot avlusningskjemikalier, noe som gjør situasjonen ytterligere dramatisk.

- Det høye og dødelige lusepresset på villaks og sjøørret truer flere norske villaksbestander, og laksen kan bli utryddet i flere elver dersom ikke kraftfulle tiltak blir iverksatt. Nå må Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen ta affære overfor en næring i økologisk ubalanse, sier Torfinn Evensen, Generalsekretær i Norske Lakseelver i en pressemelding.