Økninga gis som et maksimalkvotetillegg, som blir stoppet når kvantumet er oppfisket.

Her er hele meldinga fra Fiskeridirektøren:

KVOTEØKNING FOR FARTØY SOM FISKER INNENFOR KYSTFISKEKVOTEN

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten med 5 tonn pr. fartøy. Kvotetillegget gis som et maksimalkvotetillegg.

Beslutningen har virkning fra og med fredag 6. april.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotetillegget stoppes når avsetningen til kystfiskekvoten er beregnet oppfisket.