I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at de har besluttet å øke de garanterte kvotene for torsk i åpen gruppe med 0,5 tonn per fartøy. På samme tid nedjusteres maksimalkvotetillegget til to tonn per fartøy.

- Ved å øke de garanterte torskekvotene noe legger vi til rette for mer forutsigbarhet og mindre kappfiske i åpen gruppe. En økt andel garanterte fartøykvoter er noe blant annet Norges Kystfiskarlag har tatt til ordet for. Vi vil følge nøye med på avviklingen av fisket i åpen gruppe, og endringene må sees i lys av en fortsatt uavklart koronasituasjon og økningen i årets totalkvote for torsk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Åpen gruppeGarantert kvote
Under 8 meter st. lengde8,5
8 - 9,9 meter st. lengde11,5
Over 10 meter st. lengde13

I 2021 styrkes kvotegrunnlaget i åpen gruppe. Det innføres også en ny ordning fiskere under 30 år som innebærer at disse fiskerne kan få 4 tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk i åpen gruppe.