Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk omkom to menn som følge av drukning i februar. De to drukningene skjedde i Vestland og i Troms og Finnmark fylke. I statistikken er det ingen fiskere.

– Vi har et håp om at nedgangen i antall drukningsulykker vil fortsette utover året. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige rundt vann, og ta gode risikovurderinger enten de er i båt, på isen eller på tur langs åpent vann. Ta vare på hverandre, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet i en kommentar til tallene.

Grafikk: Redningsselskapet

Vinteren har færre drukningsdødsfall enn de tre andre årstidene. Siden 2017 har 14 prosent av alle drukninger skjedd i desember, januar og februar.

Ulykkesbildet om vinteren er også noe forskjellig fra resten av året. Av de 45 registrerte hendelsene siden 2017 har hele 73 prosent omkommet etter fall fra land, mot 45 prosent på årsbasis. Ni prosent druknet fra fritidsbåt, og like mange omkom etter at biler har havnet i vannet. fire prosent har gått gjennom isen, og to prosent har druknet fra yrkesbåt.

Av de 45 omkomne er 42 menn og tre kvinner. Alle var 18 år eller eldre.

Grafikk: Redningsselkapet