– Norske fabrikker må konkurrere om råstoffet på ulike vilkår, sier Sverre Johansen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Konkurransevridende

FHL skriver på sin hjemmeside at siden midten av 1990-tallet har FHL og Norges Sildesalgslag i fellesskap forvaltet en egen bransjestandard for hvordan vann siles av råstoffet ved produksjon av fiskemel og fiskeolje. Alle selskap som har kjøpt råstoff gjennom Sildesalgslaget har vært nødt å følge standarden. Fabrikker i både Norge, Danmark og Irland har tilpasset seg systemet, mens fabrikker på Færøyene og Island har valgt å bruke et annet system.

– Det vi ser nå er at Sildesalgslaget ikke ønsker å følge standarden lenger, noe som igjen betyr at våre medlemmer ikke kan konkurrere på like vilkår, sier FHLs direktør for industri, Sverre Johansen.

Gir ulik vekt

I praksis betyr standarden at kjøpere av råstoff som byes ut gjennom Norges Sildesalgslag må sile av vann på samme måte, noe som har hatt stor betydning for den endelige vekten på råstoffet.

– Det som nå kan skje er at fabrikker på Færøyene og på Island kan by mer for råstoffet. De har et annet system og kan oppnå en annen vekt. Det er trist at Sildesalgslaget fraskriver seg sitt lovpålagte ansvar for en ryddig førstehåndsomsetning og dokumentasjon av ressursuttaket, mener Johansen.

Norske kjøpere er i motsetning til utenlandske konkurrenter låst til omsetningssystemet slik det fremkommer gjennom fiskesalgslagsloven.

Krever reaksjon

Norges Sildesalgslag har i tillegg til å forkaste hensynet til like konkurransevilkår også endret andre bestemmelser i klar disfavør av fabrikkene. Blant annet står nå fartøyene som fisker lodde ved Island fritt til å la være å inkludere norske fabrikker i utbudsområdet for fangstene.

– Vi forventer nå at norske myndigheter umiddelbart tar tak i den situasjonen som har oppstått, og innfører et regelverk for vannavsiling gjeldende for norske fartøy uavhengig av hvor fangsten landes, sier Sverre Johansen.