Kystverket skal starte utbygging av landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard. – Det vil styrke den overvåkingen av sjøtrafikken, forteller avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet i Kystverket, Arve Dimmen i en pressemelding.

I dag baserer trafikkovervåkingen i området seg på Kystverkets AIS-satellitter og noen få basestasjoner.

– Men AIS-satellittene gir ikke kontinuerlig trafikkovervåking, forteller Dimmen, siden de går i bane rundt jorden. Hver satellitt passerer Svalbard en gang hver 90. minutt.

I Isfjorden, Svea og på Bjørnøya er det dekning fra AIS-basestasjoner plassert på land og disse gir et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde i disse områdene.

Oppdatert situasjonsbilde nært land

Utbyggingen som vi nå starter vil styrke sjøtrafikkovervåkningen ved vår trafikksentral i Vardø. Og andre maritime myndigheter vil få tilgang til et oppdatert maritimt situasjonsbilde.

– Å ha et kontinuerlig oppdatert bilde er spesielt viktig i områdene nær land, forklarer sjøsikkerhetsdirektøren. – Der er det ofte manøvrering, mer trafikk og kortere vei til grunnstøting.

Arbeidet som nå igangsettes er del av Kystverkets langsiktige arbeid for sjøsikkerhet i norske farvann. Sjøsikkerhetsanalysen 2014 var et viktig grunnlag for Stortingsmelding nr 35: På rett kurs - Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Utbygging av AIS-dekningen ved Svalbard er et av tiltakene i dette arbeidet.

Store blindsoner på Svalbard i dag.

Kystverket vil etablere et mindre antall AIS-basestasjoner på vestsiden av Spitsbergen-øya i 2017, men forbereder samtidig utbygging av AIS basestasjoner rundt hele Svalbard for å kunne fortsette utbyggingen senere år. Blant annet er en miljøvennlig type basestasjon egnet for etablering på steder uten eksisterende infrastruktur under utprøving på Platåberget i 2017.

Landbaserte basestasjoner vil også gi bedre dekning for små fartøy som ofte er utstyrt med klasse B AIS. De sender sjeldnere og svakere signaler enn større fartøy som har klasse A AIS. Bedre automatisk posisjonsrapportering gjennom AIS-kjeden kan også gjøre behovet for manuell posisjonsrapportering overflødig. (Tidligere artikkel om emnet)