De to fiskerikonsernene ønsker å kopiere laksenæringen med leveringsdyktighet på fersk fisk hele året. Med sin samlet kapasitet på både flåtesiden, produksjonsstruktur samt salgsapparat, mener de å kunne tilby ferske fiskeprodukter til en hver årstid. Nettopp en slik leveringsdyktighet har vært nøkkelen til laksesuksessen.

Vil kopiere suksessformel

- De siste årene har laksenæringen oppnådd gode resultater i markedet, både i forhold til pris og posisjon, gjennom stabile leveranser, godt markedsarbeid og kontinuerlig produktutvikling. Samherji og Nergård mener at denne suksessformelen kan kopieres også på villfanget fisk. Med felles ressurser kan vi tilby noe som lakseselskapene til nå har vært alene om; Stabile leveranser av fersk fisk gjennom hele året. Gjennom kjøp fra kystflåte, levendelagring og leveranser fra egen flåte vil vi i første omgang tilby fersk torsk til våre kunder hele året, skriver Nergård i en pressemelding.

Stabil råstofftilførsel

Konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård framholder at det første felles prosjektet blir å styrke tilstedeværelsen i det skandinaviske og europeiske markedet for ferske produkter, både filet og annet. Dette vil være en omfattende operasjon hvor spesielt Samherji og Nergård vil samarbeide tett. Målsetningen er at begge selskaps fiskeflåter, produksjonsbedrifter i Norge, Island og Tyskland i felleskap skal kunne tilby skandinaviske og europeiske kunder stabile leveranser av ferske produkter året rundt. I Norge vil dette blant annet bety at Nergård vil øke satsingen på filetproduksjon.

- Grunnlaget for det videre samarbeidet er stabil tilgang på fisk. Dette gir oss en plattform for utvikling av både ny teknologi og nye produkter i tråd med hva våre kunder ønsker, skriver Torvanger i meldingen.

Inn på eiersiden

I forbindelse med samarbeidet ønsker Samherjis tyske datterselskaper, Cuxhavener Reederei GmbH og Icefresh GmbH å investere i Nergård. De tyske selskapene har avtalt kjøp av 36,5 prosent av aksjene i Søstrene Nergård AS. Søstrene Nergård AS eier 58,3 prosent av aksjene i Nergård AS, morselskapet i Nergård-konsernet. Gjennom sine datterselskaper vil da Samherji eie 22 prosent av Nergård-konsernet. Kjøpet forutsetter norske myndigheters godkjenning. De tyske selskapene har i de siste årene jobbet tett for å utvikle fiske og foredling av fersk fisk fra Norge for markedsføring i det europeiske markedet.

Første prosjekt

- Dette er bare vårt første prosjekt sammen uttaler representanter fra Samherji og Nergård i en felles melding, og poengterer at selskapene har mange muligheter for samarbeid både på ferske, frosne og tørkede produkter.

Til sammen omsetter de to fiskeriselskapene for i overkant av seks milliarder kroner årlig og har rundt 1.500 ansatte.