Dermed går det etter all sannsynlighet mot en ny runde rundt den mye omtalte dumpingssaka, der fabrikksjefen om bord filmet fisk som rant ned på dørken og etterpå selv fikk skylda for dumpinga. Lofoten Tingrett frifant rederi og skipper, men ikke enstemmig; sorenskriver Rolf Eidissen ville dømme, mens de to meddommerne ville frikjenne.

- Vi mener meddomerne tar feil og at sorenskriverens mindretallsvotum nagler rederi og skipper til skyldsspørsmålet, sier Fause til Kyst og Fjord.

Vesentlig for Fause er en dom i Hålogaland lagmannsrett 30. september i fjor, der en russisk tråler ble dømt for dumping. Fause mener bevisene mot "Hekktind" var klarere og sier rettsstaten Norge ikke kan leve med at det stilles strengere beviskrav for å få en norsk tråler dømt enn en russisk.

- Det er åpenbart at det legges strengere bevisbyrde til grunn i denne saka enn mot russeren. Å få denne saka til lagmannsretten er dermed prinsipielt viktig, sier Fause.