Det melder Forbundet Kysten på sine nettsider.

Nede i fjæra på Alvenes i Steigen kommune står to båtnaust side ved side. I disse to naustene står det flere gamle bruksbåter, blant annet de to eneste gjenværende åttringene i Steigen. Nå blir det hele adoptert av Steigen kystlag.

Kystlaget skriver:

- Alvenes er ei lita bygd på nordsiden av Nordfoldfjorden i Steigen kommune i Nordland. Her har det bodd folk i lange tider med jordbruk og fiske som næringsvei. I dag bor det bare en håndfull fastboende i bygda. Nede i fjæra på Alvenes står to båtnaust side ved side. Naustene i seg selv er ikke spesielt interessante. De er som båtnaust flest. Men i disse to naustene står det flere gamle bruksbåter, blant annet de to eneste gjenværende åttringene i Steigen. Vi kjenner foreløpig ikke alderen på disse båtene, men ifølge dagens eiere må de være fra omkring århundreskiftet (1900). Den ene av båtene har Steigen Kystlag disponert etter avtale med eierne i flere år. Vi har pusset den opp og anskaffet ny rigg og råsegl. De siste par årene har båten stått i naustet hele året av den enkle grunn at den trenger en omfattende restaurering før den kan tas i bruk igjen som seglbåt. Båtbygger Kai Linde fra Rognan har vært på befaring (høsten 2013) og laget en tilstandsrapport for båten og et kostnadsoverslag for restaurering/tilbakeføring til original stand.

- Den andre båten har stått lagret i sitt naust i en årrekke. Tilstanden er ikke kjent, men båten har stått lagret tørt og ser ut til å være i relativ god stand. I dette naustet står det i tillegg en gammel 3-roring nordlandsbåt + 2 andre små klinkbåter. Begge naustene er dessuten rene skattekister med gammel og ny kystkultur i en herlig blanding. Steigen Kystlag er for tiden i forhandlinger med eierne om varig vern av naustene med innhold. En spesiell interessant detalj med disse åttringene er at de begge er blitt brukt til frakting av ved ( stranger) etter at de ble tatt ut av bruk som fiskebåter. I den forbindelse er begge båtene blitt ombygget ved at masterbeten ble flyttet ett band fram i båten og nagelbeten ble flyttet ett band bakover. Dette ble gjort for å gi bedre lasterom i båtene for vedstrangene. Vi mener at dette kystmiljøet er svært representativt for bosetting og næringsvirksomhet i området i tidligere tider, og naustene med båter og innhold ellers er en kystkulturskatt som det er vel verdt å ta vare på for framtiden, melder Steigen kystlag til Forbund Kystens nettsider.