Støtten kommer fra EU-programmet Eco Innovation. Prosjektet skal gå over tre år og innebærer at 18.000 tonn europeisk avfall skal samles inn i 2015.

Det er et ambisiøst mål, men realistisk, sier Trud Berg, mest kjent som profilert arbeiderpartipolitiker i Nordland, men i denne sammenheng er hun eruopaansvarlig i selskapet. Hun skal de tre neste årene ha ansvaret for Europa-satsingen til den lille bedriften, som teller bare tre ansatte.

Norsk Fiskeriretur AS (Nofir) har i fire år samlet inn, og sendt avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og ut av landet for gjenvinning.

– Plastbaserte redskaper har i flere år vært en hodepine for avfallsbransjen og fiskerinæringen. Vi kjenner til store områder i både Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav hvor det ligger en suppe av plast. Dette er etter min mening et større problem enn CO₂-forurensingen. For plast brytes ikke ned, den blir bare til mindre biter som får helt katastrofale konsekvenser for livet i havet, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

– Helt siden starten har målsetning vært å etablere en nasjonal løsning for kasserte fiskeri- og oppdrettsredskaper. Dette har vi lykkes med. Men marin forsøpling er ikke bare et nasjonalt problem. Vår løsninger kan også brukes i andre land. Derfor søkte vi om betydelige midler fra EU for å kunne satse i Europa. Det er en skikkelig fjær i hatten for den jobben vi har gjort at Eco Innovation-programmet har undertegnet avtale med oss.