- Jeg håper imidlertid å få ferdigattesten før fiskeriene startet for alvor, sier fiskekjøperen i Akkarfjord til Kyst og Fjord.

Hun har allerede kjøpt et fåtalls fangster etter årsskiftet, men all den tid utbyggingen hun har gjort sist høst ikke får ferdigattest vil det naturlig nok sette begrensninger.

Nytt bygg

I høst gjennomførte hun en omfattende utbygging av fiskeribedriften med et helt nytt bygg på 300 kvadratmeter i tilknytning til dagens anlegg. Det vil si at hun har gjort en arealmessig utvidelse på rundt 30 prosent, og som samlet vil beløpe seg til mellom 11- og 13 millioner kroner.

Dermed kan hun gjennomføre filetproduksjon av kveite, lutefisk, buknet fisk og lignende som hun har jobbet med de siste årene for innenlandsmarkedet. Disse produktene har etter hvert tatt av. Men uten utvidelse hadde stoppet opp. I de gamle lokalene var hun ikke i stand til både drive ordinært fiskebruk og samtidig lage høyforedlede produkter.

Prioriteres

Kvalsvik understreker at den manglende ferdigattesten foreløpig ikke har vært til hinder, ettersom starten på året har vært preget av mye dårlig vær.

- Jeg har forståelse for at kommunens tekniske etat har hatt mye å gjøre med rassikringstiltak. Og jeg regner med at de nå vil prioritere meg, sier Kvalsvik.