Rolf Domstein i Domstein ASA tror framtida for fiskerinæringen vil endre seg og gå i retning av mer fersk fisk, mindre selskaper og mer fokus på salg, logistikk og verdikjede-tankegang.

– Vi har eierandel i Nordic Group som selger fisk for andre, og vil nok etablere en sterkere posisjon der, sier Domstein til Fjordane Tidende.

Han registerer at fersk fisk har en bedre posisjon enn frossen i markedet til tross for at kvaliteten på sistnevnte ofte kan være bedre.

– Fersk fisk er lettere å selge, lettere å transportere og derfor viktig for Domstein å bli bedre på, sier konsernsjefen ifølge avisa.

– Vi ser at Norway Seafood sliter. En kan ikke tvinge folk til å drive ulønnsomt i flere år, sier han, og håper flere vil gjøre som Domstein har gjort – investere utenlands for å knytte til seg kompetanse.