- Jeg ser fram til å møte den nye EU-kommissæren for miljø, hav og fiskeri. Norge og EU har i flere tiår hatt et tett og godt forvaltningssamarbeid om fiskeri, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Den nye EU-kommisjonen tiltrådte 1. desember i år, og torsdag møter Nesvik EUs nye fiskekommissær.

- EU er en nær handelspartner og vårt største marked for sjømat. Kommissær Sinkevičius vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av den nye EU-kommisjonens arbeid med å sette i verk blant anna EUs fiskeripolitikk, den blå økonomien og tiltak mot ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Jeg ønsker å føre videre det godt etablerte samarbeidet vi har hatt i en årrekke, sier Nesvik i meldingen.

Brexit vil påvirke fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU. Vårt framtidige fiskerisamarbeid, i tillegg til den nye EU-kommisjonens nye strategi og mål for EU, er blant tema som står på agendaen for møtet.