Dette skriver Vesterålen Online og refererer til hans uttalelse under sjømatkonferansen i Vesterålen på onsdag.

En omstridt video som ble vist internettsidene til Kyst og Fjord viste at mannskapet på en Aker-tråler som sprettet trålposen for å slippe ut fisk fra den overfylte posen. Reaksjonene har vært mange i etterkant. Det har vært brukt begrep som «dumping», og det har vært tatt opp det faktum at båten ikke ble oppbragt, slik utenlandske fartøy blir når det er mistanker om ulovligheter i fisket. Statsadvokat Lars Fause har på bakgrunn av dette beordret etterforskning.

Holst-Dyrnes sa dette om hendelsen ifølge Vesterålen Online:

- Mange har kalt dette forkastelig, umoralsk dumping av fisk. Vi har sett overskrifter om at «havet renner over av fisk». Det som skjedde her er en konsekvens av det. Her var det en tråler som i løpet av veldig kort tid fikk en stor mengde sei i trålsekken. Man tok ikke sjansen på å forsøke å få alt dette ombord i båten. Trålsekken ville kunnet revne og all fisken gått tapt. Det var folk i Fiskeridirektoratet ombord i båten, og det har vært en diskusjon om hvordan saken skulle håndteres. Skipperen besluttet å gjøre som vi ser på filmen, å lette på trykket, og berge verdiene som var der, forklarte Holst-Dyrnes.

- Det ser ikke bra ut, vi ser det. Dette er likevel ikke dumping. Det er slikt som skjer, det er kjent for de som driver i snurrevad, ringnot, og i trål at dette kan skje. Fra min vurdering var dette en korrekt vurdering av skipperen. Jeg vil bruke anledningen til å invitere til debatt om hva man gjør i en slik situasjon som dette, sa konsernsjefen på konferansen.