I forskningsrådet fra ICES som ble offentliggjort fredag, foreslås det at kvoten for den nordligste bestanden av lysing blir redusert med vel 25 prosent sammenlignet med årets kvote.

– I år kan fiskerne ta vel 140 000 tonn, mens kvoterådet for 2020 er 104 763 tonn, sier havforsker Bjarte Bogstad i en melding fra Havforskningsinstituttet.

Bogstad er norsk medlem i ICES sin rådgivningskomité (ACOM).

– Fra 2006 til 2016 økte gytebestanden kraftig, mens den har gått litt ned de siste tre årene. Rekrutteringa til bestanden varierer ganske sterkt frå år til år, framholder Bogstad.

Lysing blir først og fremst fisket i EU-sonen.