Ikke siden 2014 har den norske hysekvota blitt tatt opp, og samlet for de siste tre årene utgjør underfisket nå ei halv årskvote. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet som Kyst og Fjord har fått tilgang til.

Totaltkvota har økt betydelig de siste årene, men fiskeflåten ikke har vært i nærheten av å følge økninga og komme i mål til årsskiftet. I fjor stod det 15.000 tonn igjen, året før hele 24.000 tonn.

I 2014 var kvota på bare 90.000 tonn, og året endte med et lite overfiske på drøyt 1000 tonn. To år senere var totalkvota på 133.000 tonn, mens det bare ble fisket 109.000 tonn. 24.000 tonn, eller 18 prosent, ble stående i havet.

I og med at restkvotene etter et underfiske overføres til det påfølgende år, er det vanskelig å summere det totale underfisket på disse tre årene, men forsiktig anslått ligger det på 40.000-50.000 tonn. Hvilket skulle innebære at dette råstoffet ville hatt en førstehåndsverdi på grovt anslått 500-600 millioner kroner. Dersom den var blitt tatt opp.

Eksportverdien på denne fisken, dersom den var bitt foredlet og solgt, er selvsagt langt høyere.