Trålfiskeflåten skal lære av laksenæringen. De oppbevarer laksen i tanker med sjøvann og oksygentilførsel og bedøver fisken før slakt. Det mener i alle fall forsker Hanne Digre som har jobbet med fisk og fiskevelferd siden 1998, melder SINTEF på sine hjemmesider.

– Dette handler jo i siste instans om å utnytte maten på en bedre måte, slik at minst mulig går til spille. Vi lever i en verden der befolkningstallene øker og det blir knapphet på ressursene. Da må vi håndtere dem bedre, og det betyr å behandle fisken mer skånsomt, så det blir mindre utkast, presiserer forskeren.

Mindre stress – bedre fisk

SINTEF-forskerne har gjennomført flere forskningstokt med trål i Barentshavet, der de har gjort forsøk med levendelagring og elektrobedøving, med gode resultater.

Elektrobedøvingen av fisken reduserer stress, noe som gir bedre kvalitet på fiskekjøttet, og dermed bedre inntjening for fiskeren. Forskerne trekker også frem sikkerheten for fiskeren.

Tryggere på jobben

- Det er ikke alltid trygt med sprellende fisk når det er en skarp kniv inne i bildet, sier Digre, og forteller at det faktisk har skjedd dødsulykker i forbindelse med bløgging av fisk på båt.

- Elektrobedøveren er enkel å montere og kan plasseres over transportbåndet ombord i en tråler, er verken dyrt eller vanskelig, og gir stor effekt for både arbeidsmiljø, produktkvalitet og dyrevelferd, sier forsker Hanne Digre.