Bestandsansvarlig Ann Merete Hjelset ved Havforskningsinstituttet, kunne torsdag ettermiddag legge fram et kvoteråd for 2024 på hele 10 300 tonn - som er en økning på mer enn 30 prosent.

Kvoterådet i 2023 var på 7790 tonn.

Forventer spredning

Havforskningsinstituttet har gjennomført årlige tokt siden 2018 for å overvåke og kartlegge spredningen av snøkrabbe på norsk sokkel. Den største konsentrasjonen av bestanden befinner seg rundt Sentralbanken, midt i Barentshavet - et område som også er sentrum for kommersielt fiske på norsk sokkel.

Bestanden viser en solid vekst og Ann Merete Hjelset sier at de har forventninger om at snøkrabben vil fortsette å spre seg videre både vestover og nordover. Hun påpeker likevel at vekstraten er usikker og kan variere.

Opprettholder fredningsperioden

For å beskytte bestanden og sikre krabbens bærekraft, opprettholder Havforskningsinstituttet sine tidligere anbefalinger om å utvide fredningsperioden. Denne perioden, fra 1. juli til utgangen av året, er laget for å skjerme snøkrabben i forbindelse med skallskifte.

- Fredningsperioden er et tiltak for å beskytte sårbare krabber under den kritiske perioden når de skal bygge opp fyllingsgraden etter skallskiftet. Dette er avgjørende for å sikre at snøkrabbefisket gir høykvalitetsprodukter når fangsten pågår, sier Hjelseth

Vil ha nye teiner

I tillegg til fredningsperioden foreslår Havforskningsinstituttet bruk av rømningshull med nedbrytbar tråd i krabbeteiner. Dette vil sørge for at både krabbe og andre arter kan slippe ut om en teine skulle gå tapt i sjøen. Med andre ord redusere risikoen for såkalt «spøkelsesfiske» og dermed bidra til bedre dyrevelferd.

Nærings- og fiskeridepartementet tar den endelige kvotefastsettelsen og vil ha de endelige tallene klare i løpet av desember.