Norge, EU og Storbritannia har i dag undertegnet en trepartsavtale om kvotefastsettelse og forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen.

Partene har vedtatt en totalkvote for torsk for 2024 på 31.301 tonn, som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvoten for 2023. Denne kvoten omfatter torsk vest for Skottland. Kvoten som er avsatt til Nordsjøen er 24.900 tonn. Norsk kvote er 4233 tonn.

Partene er også enige om å videreføre stenging av gytefeltene for torsk i 2024. Stengingene finner sted i første kvartal.

Partene har videre vedtatt kvoter for nordsjøsild som samlet er 532.166 tonn. Dette er en økning på 28,3 prosent sammenlignet med 2023. Den norske kvoten er 147.994 tonn.

For sei har partene vedtatt en totalkvote på 73.815 tonn, som er en økning på 25 prosent. Norsk kvote er 34.776 tonn.

For hyse har partene vedtatt en totalkvote på 101.420 tonn, som er en økning på 17,8 prosent. Den norske kvoten er 23.327 tonn.

- Det er gledelig at vi er i mål med forhandlingene med EU og Storbritannia. Dette innebærer at vi er enige om kvoter for viktige bestander vi forvalter sammen i Nordsjøen. Dette er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Siste innlegg

Jørn Mikael Hagen

Stort kjøretøy med store problemer

STOPP: Det utenlandske vogntoget fikk problemer i det beskjedne bakkepartiet. Foto: Trond Karlstrøm

Politiet er nå i Bispegata i Tromsø og dirigerer trafikken, etter at et utenlandsk vogntog har fått problemer og står fast.

«Tungberger er bestilt, men det er per nå uvisst hvor lang tid det tar før denne er på plass», heter det fra politiet på X.

Det skulle imidlertid vise seg at det ikke ble bruk for tungberger.

iTromsøs reporter på stedet sier vogntoget klarte å rygge ned på «flatmark», og med det klarte å komme seg videre for egen maskin.

Veien er nå åpen for trafikk igjen.

Jørn Mikael Hagen

Fikk takras i hodet - nå må huseier punge ut

30. desember 2022 raste det snø og is fra et bygg i sentrum. Raset traff to personer som gikk på fortauet, og der den ene ble påført skader i hode og skulder.

Nå er huseier ilagt en bot på 40.000 kroner for å ha unnlatt å rydde taket for snø og is.

I tillegg må huseier betale 800 kroner i skadeerstatning til personen som ble påført skadene etter takraset.

Jørn Mikael Hagen

Nittitalls-favoritter til Bukta

Nina Persson og The Cardigans returnerer til Bukta. Foto: Nääs, Mathias

Det svenske bandet The Cardigans kommer tilbake til Buktafestivalen.

Bandet hadde sin storhetstid på 90-tallet med kjempehiter som «Lovefool» og «My Favourite Game», og har solgt over 15 millioner album verden over.

Bandet ledes av vokalist Nina Persson.

The Cardigans spiller fredag på sommerens festival.

De spilte på Bukta også i 2012.

Jørn Mikael Hagen

Lone åpner nytt besøkssenter i gågata

Lone Helle, daglig leder i Visit Tromsø-region. Foto: Vegard Stien

Visit Tromsø-Region AS åpner nytt besøkssenter i Storgata 83.

Plasseringen mener de vil gi tilreisende lettere tilgang til informasjon og tjenester, heter det i en pressemelding fra Visit Tromsø.

Reiselivssjef Lone Helle forteller at besøkssenteret vil ha åpent nesten hver dag hele året.

Det nye lokalet åpner dørene 4. mars.

Tidligere var det Sne Eiendom som holdt til i lokalene.

Eline Grønvoll

60-åring skal ha blitt voldelig da han ble tatt i tyveri

En mann i 60-årene anmeldes for tyveri fra Coop Extra i Kroken.

Det skriver politiet på X onsdag morgen.

Mannen skal i forbindelse med tyveriet ha blitt voldelig mot en ansatt i butikken. Han anmeldes for dette også.

Det er ikke meldt om personskader, og noen av varene som ble stjålet er funnet.

Eline Grønvoll

Betydelig snøskredfare i Tromsø

Oransje farenivå for snøskred i Tromsø Foto: NVE

Varsom.no melder om komplekse forhold i fjellet i Tromsø-regionen om dagen og har satt snøskredfaren på oransje farenivå.

Snøskredproblemet er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).

- Fokksnøflak fra mandag stabiliseres gradvis, men kan flere steder ligge på svakt lag av kantkorn rundt gammel skare, heter det på nettsiden.

Det kan fortsatt være lett for en skikjører å løse ut skred, og skred som løsner på dette kan bli store. Vær særlig forsiktig i overgang til tynne og myke flak, som rundt tregrensa, melder Varsom.no.

De anbefaler at folk generelt unngår skredterreng onsdag.

Yr.no melder at vi kan vente oss plussgrader og noe nedbør onsdag.

Johannes Ytreberg Meløe

Mister førerkortet i flere år

En ung mann i 30-årene dømmes for å ha kjørt i beruset tilstand. Den siktede har tilstått forholdet.

I januar kjørte mannen en personbil i Tromsø sentrum, mens han var beruset. En blodprøve viste en promille på 2,33.

Det kommer fram i en dom utstedt ved Nord-Troms og Senja tingrett.

Mannen dømmes for brudd på vegtrafikklovens paragraf 31. For det mottar mannen en bot på om lag 27.000 kroner, og mister førerkortet i to og et halvt år.

Jørn Mikael Hagen

Kvinne tatt av skred på Buren

Det gikk et skred på fjellet Buren kl 12.07 tirsdag.

Det melder Nordlys.

Ifølge operasjonslederen Per Arve Aas er det ikke iverksatt noen tiltak.

– Det var ei som ble tatt av skredet, men kom fint ut av det, sier han til avisen.

Jørn Mikael Hagen

Consto får oppdrag i elektrifiseringen av Melkøya

Multiconsult på vegne av Statnett. Forbehold om endringer. Foto: Illustrasjon av Multiconsult

Consto har signert kontrakt med Statnett SF om bygging av Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune.

Arbeidet er en del av Statnetts utbygging av kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, og er et ledd i Equinors elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya.

Kontrakten er på 550 millioner kroner. Arbeidet starter i midten av juni i år og skal være sluttført høsten 2027.

Jørn Mikael Hagen

Står fast i Tverrforbindelsen

BOM STOPP: Denne traileren fikk problemer opp Tverrforbindelsen tirsdag. Foto: Tipsfoto

Et fast vinterinnslag på veiene i Tromsø er at større kjøretøy får problemer over Tverrforbindelsen.

Så også tirsdag.

Ved 12.50-tiden tok en iTromsø-tipser bilde av denne traileren som stod bom stille på vei opp Tverrforbindelsen.

Det er to felt i kjøreretningen som traileren står, men politiet har likevel valgt å stoppe trafikken forbi området mens de får kjøretøyet på «trygg grunn» igjen.

Klokken 14.00 er veien åpnet igjen.

Jørn Mikael Hagen

Formannskapet delte ut 175.000 kroner – disse fikk penger

I tirsdagens formannskapsmøte bevilget politikerne i Tromsø kommunes formannskap midler over formannskapets disposisjonsmidler til følgende tiltak:

  • Nordområdevegen AS får 120.000 kroner for å fortsette arbeidet med å realisere Nordområdevegen (tidligere Ullsfjordforbindelsen). Prosessen fram mot ny Nasjonal transportplan er i gang. Tromsø kommune er største eier i selskapet og prosjektet er viktig for kommunen fordi det er med å løse rasutfordringer i Ullsfjorden (Holmbuktura, Breivikeidet og Reiarvika), forbedrer tilgjengeligheten til regionsenteret for alle innbyggerne i nordområdene, fasilitere for en smidigere trafikkløsning for viktige næringer som sjømat og reiseliv, samt forbedrer samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

  • 8. mars-komiteen søkte om og fikk innvilget 40.000 kroner til å gjennomføre årets arrangement på den internasjonale kvinnedagen.

  • Amnesty International region nord søkte om og fikk innvilget 15.000 kroner til støtte for å gjennomføre markering for to år siden starten på Ukraina-krigen 24. februar 2024.

Det melder ordførerens kontor i en pressemelding.

Vegar Fjell

Får ikke byggetillatelse

Norsk Boligutvikling AS har ønsket å rive Nordre Tollbodgate 2 og 4 for å bygge to nye leilighetsbygg.

Tromsø kommune ga rammetillatelse til riving, men vedtaket ble møtt med klage fra Troms fylkeskommune. Nå har utviklingsselskapet fått varsel nummer to fra kommunen om at de får avslag på søknad om oppføring av bolig.

Kommunen skriver i varselet at de anser prosjektet for å ha stor betydning for kulturmiljøet i sentrum, og at de ikke kan se at vilkårene for dispensasjon vil oppfylles.

Jørn Mikael Hagen

Farevarsel for Tromsø

Snøskredfaren i Tromsø anses nå som betydelig. Yr.no har utstedt oransje farevarsel.

Anbefalinger:

  • Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem

  • Generelt anbefales det å unngå skredterreng

  • Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse

Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).

Vegar Fjell

Amoniakkproduksjon skaper trafikale oppgraderingsbehov

Arbeidet med etablering av anlegg for produksjon av grønn ammoniakk ved Grøtsund havne- og industriområde er i oppstartsfasen, og Tromsø kommune får i den forbindelse flere innspill til arbeidet med detaljreguleringen.

Ett av innspillene kommer fra Troms fylkeskommune, som har ansvar for veien ut til Tønsnes havn. Fylkeskommunen skriver i sitt innspill at fylkesvegen har «redusert bæreevne og har sterke begrensninger for store og tungekjøretøyer». Det påpekes derfor at det er nødvendig med oppgradering av strekningen med tanke på både trafikkavvikling, trafikksikkerhet og transportberedskap.

I tillegg påpeker fylkeskommunen at det kan bli aktuelt med oppgradering av Skjelnan kollektivterminal før det kan etableres bedrifter på Tønsnes.

Jørn Mikael Hagen

Politibetjent søkte opp informasjon om familiemedlemmer – bøtelagt

En politibetjent i Troms politidistrikt fikk nylig en bot på 5.000 kroner fra Spesialenheten for politisaker.

Årsaken er at denne personen hadde søkt opp informasjon om flere av sine familiemedlemmer i politiets registre.

Spesialenhetens etterforskning konkluderte med at politibetjenten ikke hadde tjenestemessige behov for å gjøre disse oppslagene i politiets registre, og at personen dermed hadde gjort et grovt brudd på tjenesteplikten.

I Spesialenhetens avgjørelse står det videre at de fant det bevist at politibetjenten opptrådte forsettlig da søkene ble gjort.

Han ble derfor ilagt et forelegg på 5.000 kroner for brudd på straffeloven § 171

Vegar Fjell

Skredstengte veier åpnes igjen

Fylkesvei 864 fra Oldervik og retning mot byen er nå åpen.

Mandag stengte veistrekket ved Åslandet da et snøskred gikk over veien.

Også fylkesvei 7900 mellom Lakselvbukt og Jøvik stengte mandag på grunn av snøskred.

I tillegg ble fylkesvei 862 over Kattfjordeidet stengt grunnet snøskredfare.

Fylkesvei 862 gjøres det forbyggende skredkontroll tirsdag formiddag. Statens vegvesen anslår at at veien kan åpne igjen klokken 14 tirsdag.

Det er fortsatt snøskredfare på fylkesvei 7900 ved Holmbuktrua. Også her kan veien åpnes igjen klokken 14 tirsdag.

Vegar Fjell

Forlenger fengsling for tromsømann

I oktober i fjor ble en tromsømann i 20-årene dømt til ett år og to måneder i fengsel for kroppskade og kroppskrenkelse. Hålogaland lagmannsrett nektet videre anken fremmet, men Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens beslutning tidligere i februar.

Men mannen har allerede fra desember vært varetektsfengslet fordi han er tiltalt for vold mot en offentlige tjenesteperson og narkotikaovertredelse. Varetektsfengslingen er gjort med bakgrunn i at retten mener det er skjellig grunn til mistanke om at mannen kan ha begått straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Varetektsfengslingen skulle gjelde frem til rett før nyttår, men har siden blitt forlenget. Påtalemyndighetene ba om at den forlenges ytterligere til slutten av februar, og fikk medhold i Nord-Troms og Senja tingrett.

Vegar Fjell

Prisvekst kommer Arctic Pride til gode

I kommunestyret i juni i fjor, vedtok Tromsøs politikere at Arctic Pride skulle motta et årlig driftstilskudd på 700.000 kroner i perioden 2023-2026.

Men organisasjonen får nå ytterligere 30.000 kroner grunnet prisstigning, og har derfor fått utbetalt 730.000 kroner for driftsåret 2023.

I et brev fra Tromsø kommune til Arctic Pride AS fremkommer det også at det skal skrives samarbeidsavtale mellom partene innen utgangen av 2024.

Vegar Fjell

Kontrollerte flymannskap

Litt over klokken fire natt til tirsdag melder Troms politidistrikt at de har gjennomført rustesting av flymannskaper ved Tromsø Lufthavn Langnes.

I alt ble to personer kontrollert. Ingen overtredelser ble avdekket.

Carina Hansen (iTromsø), Jørgen Eriksen

Kollisjon ved Tromsøbrua

KOLLISJON. Ingen ble skadet da to biler kolliderte i Tromsdalen. Foto: Jørgen Eriksen

Mandag ettermiddag rundt klokken 14.15 har det vært nok et trafikkuhell.

Denne gangen like ved Tromsøbrua. Der har to personbiler kollidert.

- Det fremstår som at den ene bilen har kjørt i ræva på den andre bilen, sier Andreas Solbakken i politiet, som var på stedet.

Det var tre personer fordelt på de to bilene. Ingen personer er skadet, men det er materielle skader på bilene.

- En person er fraktet til legevakt for sjekk, men fremstår uskadd, sier Solbakken.

Ifølge politiet flyter trafikken forbi som normalt.

Det skal være svært glatt på veiene i området.

Politiet har opprettet sak etter kollisjonen, men har ikke beslaglagt førerkort til noen av sjåførene.

INGEN KØ: Ifølge politiet flyter trafikken som normalt forbi der bilene kolliderte. Foto: Jørgen Eriksen