Verdens største oppdretter Marine Harvest var ikke i nærheten av å kunne konkurrere i lønnsomhet mot de minste oppdretterne i gullåret 2010. Da prisene på laks falt utover 2011, hadde selskapet sikret seg gjennom salg av store volum på kontrakter, melder kyst.no.

Flaks eller god evne til å forutse markedet før prisene falt var helt avgjørende for hvor godt lakseåret 2011 ble for det enkelte selskap.

Sammenlignet med årene før ble kontraktene mer avgjørende enn tidligere, på grunn av prisfallet. For de som handlet i spotmarkedet, fikk prisfallet som en uventet og lite behagelig overraskelse.

Annerledesåret 2011 snudde lønnsomheten i næringen fullstendig på hodet. For mens det i gullåret 2010 var lukrativt å være en liten oppdretter å håve inn store beløp på laksepriser til på det beste over 40 kroner kiloen, størknet smilene raskt da lakseprisene mer enn halverte seg i 2011.

Resultatene fra lakseåret 2011 viser at giganten Marine Harvest, som langt i fra var den mest lønnsomme oppdretteren i 2010, nå med sine 219 konsesjonervar i den mest lønnsomme gruppen av dem alle.

– Det er klart at kontrakter er en viktig komponent til den store forskjellen mellom 2010 til 2011, sier finansdirektør i Marine Harvest, Ivan Vindheim til nettstedet.