- Høyesterett har klart og tydelig slått fast at det er politiske myndigheter som skal sette rammene for reguleringen av fiskeripolitikken. Det hilser jeg velkommen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Norsk Telegrambyrå.

Tre av de åtte dommerne i mindretallet mente at tidsbegrensningen er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser om eiendomsrett.

Dommen blir derimot sett på som en stor og viktig prinsipiell seier av de rødgrønne, som har sett på Volstad-saken som helt avgjørende for om fiskeressursene skal privatiseres eller være på fellesskapets hender.

- Det er en viktig seier for Norge og for Arbeiderpartiets tenkning rundt evigvarende ressurser, sier fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingrid Heggø.

Professor Bjørn Hersoug ved Norsk Fiskerihøgskole mener i følge nyhetsbyrået at saken slett ikke er en strid mellom fellesskap og privatisering. Fiskeriprofessoren karakteriserer dommen som en symbolseier for dem som mener staten skal ha styringsrett over strukturkvotene. Men viktige endringer i fiskerinæringen blir det ikke. Fiskerettighetene er ifølge Hersoug privatisert for lenge siden.

- Det store spørsmålet om privatisering av rettighetene ble avgjort i 1990 da vi lukket kystflåten og staten innførte muligheten til å omsette rettigheten til å fiske sammen med fartøyet, sier Hersoug.

- Vi er en mindretallsregjering som må ha flertall i Stortinget. Jeg kan ikke her og nå si hvor vi lander i dette spørsmålet. Men vi ønsker å gi næringen så gode rammevilkår som mulig for å kunne ta ut det fantastiske potensialet som ligger i fiskerinæringen, sier Aspaker til Norsk Telegrambyrå.