- Vi stiller oss helt uforstående til at det reises spørsmål om en rømming, sier Steinar Eliassen til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

- Vi vet med sikkerhet at det ikke har rømt noe torsk fra vårt anlegg.

Påstander

I følge fisker Trond Jarle Nilsen er hele Storfjorden i Troms er ødelagt av deformert fisk fra oppdrettsanlegget til Torsvågbruket AS (tidligere Storfjord Torsk). Han er overbevist om at det er rømt oppdrettstorsk han fikk på kroken før påske, og fremhever overfor sagat.no at han også har hørt om en annen fisker i fjorden som har opplevd det samme.

- Vi vet med sikkerhet at det ikke har rømt noe torsk fra vårt anlegg, og vi begynner å bli lei av disse beskyldingene, sier Eliassen.

Gjenganger

Beskyldningen om rømming startet høsten 2009, da det ble fanget og observert deformert torsk i Storfjorden. Det ble tidlig stadfestet at dette måtte være rømt oppdrettstorsk. DNA-prøver skulle avdekke hvor fisken stammet fra, og prøvene viste at de ikke var sammenfallende med anlegget til da Storfjord Torsk.

- Det har heller ikke rømt fisk denne gangen. Deformiteter kan forekomme i oppdrett og også i vill tilstand, hevder Eliassen.