– Torsken er kresen. Så målet i vårt nye fôrprosjekt er å få torsken til å like maten, sier veterinær og prosjektleder Beate Solvoll i Fiskeriparken AS på Myre.

ToBø Fisk AS i Havøysund, Sjøfisk AS på Bjarkøy og Biomar AS på Myre har gått sammen for å utvikle nytt tørrfôr og fôringsstrategi for levendelagret torsk. Fiskeriparken AS leder prosjektet som vil gå over to og et halvt år. Totalrammen er på 11,4 millioner kroner, hvorav Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bevilget 5,25 millioner.

Stort kommersielt potensial

Prosjektets målsetting fokuserer et av flere tiltak i arbeidet med å skape helårig aktivitet og økt verdiskaping i hvitfisknæringa.

– Det handler om å gjøre ting mer effektivt, forklarer daglig leder Geir Johnsen i Sjøfisk AS. – Lykkes vi, vil det gagne fisken, næringen og forbrukerne. Torsken får forutsigbar og næringsrik mat, våre driftsprosesser blir enklere og kundene får et fantastisk helårig kvalitetsprodukt.

Etterlengtet utvikling

Det er et strategisk mål nasjonalt å øke volumet av villfanget torsk satt i merd. Et mer bærekraftig og effektivt fôr vil blant annet skape bedre logistikk og forbedret fôropptak.

– Det er et mål for FHF å bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i fangstbasert akvakultur, forteller fagsjef Frank Jakobsen i FHF. – Satsingen er viktig på flere nivå og kan komme hele næringen til gode. Ernæringsverdi og tilgjengelighet er sentralt, sier produktsjef marin fisk Kristian Sørebø i Biomar AS. – Kombinert med smak, konsistens og tekstur forventer vi et betydelig løft av levendelagring som næring og økt tilgjengelighet av et unikt produkt. Med kompetanse på og engasjement for torsk skal vi sammen jobbe for å skape en slik etterlengtet utvikling, sier Sørebø.

Energiskapende milepæl

Fiskeriparken AS mener det er avgjørende å lykkes med et fristende tørrfôr for villfanget torsk for fangstbasert akvakultur i Norge.

– Dyktige næringsaktører i ARENA TORSK* går helhjertet inn med stor erfaringsbasert kompetanse, sier Stian Frivåg, daglig leder i Fiskeriparken AS. – En av våre viktigste roller blir å formidle resultater og best practice, slik at ny kunnskap kan gjøres tilgjengelig for implementering i hele bransjen.