Det betales fremdeles best i Lofoten/Salten med snitt på kr 16,48 for fersk torsk over 1 kg, opp 20 øre fra forrige uke. Deretter følger Vesterålen med et snitt på kr 15,29 kroner mot 15,33 uka før. Så følger Vest-Finnmark med snitt på 15,19 (15,27 i forrige uke), Troms med snitt på 15,13 (15,11 i forrige uke), Øst-Finnmark med 15,08 (15,13 forrige uke) og Helgeland tilslutt med kr 14,69 (14,63 i forrige uke).

Det er altså kun i Lofoten/Salten og på Helgeland at snittprisen har økt inneværende uke sammenlignet med forrige uke. I de andre sonene har snittprisen har gått ned marginalt, med en variasjon på 3 til 10 øre per kg.