For 16. gang deltok Norges Sjømatråd på Japan International Seafood and Technology Exhibition, en årlig sjømatmesse i Tokyo. Nytt i år var forsøket på å vurdere muligheten for eksport av levende kongekrabbe til Japan.

Krever sertifikater

- Japan var tidligere et av de viktigste markeder for fryst kongekrabbe fra Norge. De seneste par år har ulovlig fanget russisk kongekrabbe tatt over og har resultert i så lave priser at Norge ikke har vært konkurransedyktig. Situasjonen ser nå ut til å endre seg som ett resultat av avtaler mellom Russland og Japan som nå avkrever eksportører offisielt godkjente fangstsertifikater skal de få kongekrabben sin inn i Japan, sier sjømatutsending Henrik Vikjær Andersen.

Dreining fra fryst til levende

I mellomtiden har vi sett en kraftig dreining av den norske eksport generelt i fra fryst krabbe til levende krabbe. I Japan er levende krabbe stort sett bare solgt i Hokeido i Nord. En enkelt restaurant åpnet i Tokyo i fjor med salg av fersk kongekrabbe på menyen.

- Det har blitt ytterst populært og de skal nå åpne enda en avdeling. Samtidig har vi hørt enkelt importører ytrer interesse også for levende krabbe, sier Vikjær Andersen.

Krabbe fra Cape Fish

I samarbeid med norske Cape Fish og Råfisklaget valgte Sjømatrådet å presentere levende kongekrabbe på årets messe.

- Vi holdt også ett miniseminar med meget god deltakelse og pressedekning. Det vil nok ta noe tid før eksporten av levende kongekrabbe til Japan tar av og det vil formodentlig også kreve noen investeringer i passende tanker hos importører og distributører. Interessen er imidlertid betydelig og tiltaket synes å være godt timet.