For hver hundrelapp konsernet hadde i inntekter, var 24 kroner ren fortjeneste. Dette melder www.vol.no, Vesterålen Online.

Ingen skal beskylde familien fra Vesterålen for å leve høyt på fortjenesten. De hadde rundt 150 millioner kroner i resultat før skatt og det ble betalt ut i underkant av fem millioner kroner i utbytte.

100 mill. mer i egenkapital

Selskapet som har en rekke datterselskap, økte egenkapitalen fra knappe 300 millioner kroner til mer enn 400 millioner kroner ved utgangen av 2011.

Omsetningen var på 637 millioner kroner.

For Holmøy-konsernet var 2011 et godt år, både innen fangst og oppdrett. – Og det må vi ta vare på, for i vår næring vil det alltid svinge, sier styreleder i selskapet, Knut Roald Holmøy til vol.no.

Utsagnene kan virke nokså beskjedne, all den stund resultatet for 2010 var hakket bedre. Da tjente de 27 kroner for hver hundrelapp de omsatte og driftsresultatet samt resultatet før skatt var bedre enn i 2011.

Styreleder Knut Roald Holmøy er fornøyd med det gode resultatet i 2011, og understreker at de befinner seg i en bransje som svinger, og at det er viktig å ha med seg de gode årene for å lykkes på lang sikt.

- Det er store svingninger. Og det må vi som driver i både oppdrett og fangst ta høyde for. Så når vi har et godt år som i 2011, så er det flott. Det skal vi glede oss over, men vi skal ta vel vare på det, for vi vet at det vil svinge.

Mye fisk

Holmøy ser at det så langt i 2012 tegner til å bli et bra år, skjønt ikke like bra som i fjor. Innen fangstleddet ser det bra ut i forhold til bestandsutviklingen på torskefisk, og dermed utsikter til fortsatt høye kvoter.

- Men den økte tilgangen av fisk gjør også sitt til at prisen i markedene blir dårligere, og det er en utfordring for oss.

- Og vi ser innen oppdrett at det svinger i markedene vi er avhengige av, slik at vi nå i sommer selger laks så vidt i balanse. Året under ett er fortsatt i pluss, men situasjonen nå i sommer har ikke vært bra, sier Holmøy til Vesterålen Online.