Eksporttallene landet på totalt 151,6 millioner kroner i mai som er en solid ny rekord. Aldri tidligere har verdien på ferske produkter vært like høy i en mai måned, og det er Frankrike og Portugal som øker mest. Fersk hel torsk er produktet som øker mest med en eksportverdi på 55,5 millioner kroner i mai. En vekst på 49 prosent vekst fra samme måned i fjor.

Tiårets beste for fryst

Også fryste fiskeprodukter går så det suser. Ikke siden forrige tiår har eksporten av fryste hvitfiskprodukter vært like høy som i mai. Totalt kom eksporten på 378 millioner kroner. Dette er en økning fra mai i fjor på 3 prosent eller 11 millioner kroner. Størst økning var det for fryst filet av torsk som økte med 57 prosent til totalt 46 millioner kroner. Det er Frankrike som står for den største veksten denne måneden, fra 6,2 til 17,3 millioner kroner.